Brouwerij Huyghe
nl
Om deze site te bezoeken moet je 18 jaar of ouder zijn.
Ik ben 18 jaar of ouder

Voka duurzaamheid charter

Brouwerij Huyghe is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu in het algemeen. Produceren met respect voor het milieu, de veiligheid en gezondheid van de werknemers en de bevolking is een basisprincipe van de activiteiten van de brouwerij. Wij zijn een brouwerij die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, uit respect voor de toekomst en de toekomstige generaties.

1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen (People)

 • Steun voor duurzame projecten : Er wordt gratis een huis ter beschikking gesteld voor de vzw Habbekrats in Wetteren (2017)
 • Integreren van de sociale economie en maatwerk op het bedrijf: in 2022 werkten de mensen van maatwerkbedrijf De Merel reeds 6084 mandagen in de brouwerij ( 2022)

2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw (People)

 • Versterken lokale landbouw en versterken korte keten : Er wordt een test gedaan met het cultiveren van brouwersgerst in de buurt van Melle in samenwerking met ILVO (2019)

3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden (People)

 • Engagement opnemen in lokale gezondheidsorganisaties : Alle plastieken dopjes van de vatenlijn worden apart ingezameld voor het steunen van de organisatie voor opleiding van blindengeleidehonden (Belgisch centrum voor geleidehonden in Tongeren) (2018)
 • Realiseren van gezondheidsacties : Er zijn 10 nieuwe elektrische heftrucks aangekocht (minder uitstoot voor de mensen) met ergonomische zetels en met ramen en deuren voor de mensen op de koer. (2019)

 

erzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen (People)

 • Samenwerking met scholen : Er hebben in 2017, 2018 en 2019 verschillende leerlingen in het labo van de brouwerij stage gelopen en/of hun eindwerk gemaakt. Verder werden er verschillende studenten geholpen met kijkstages en milieuopdrachten.

5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes (People)

 • Bevorderen doorstroom vrouwen naar management posities : Ondanks dat de brouwerijwereld een overwegend mannenwereld is , werd er voor het verkoopsfiliaal in USA gekozen voor een vrouwelijke CEO (2019)
 • Engagement in lokale diversiteitsprojecten : Sponsoring van een G-voetbaltornooi in Melle voor jongeren met een beperking (2019)
 • Volledige deelname en gelijke kansen voor vrouwen op alle niveaus van besluitvorming :  Er wordt een vrouwelijke HR manager aangenomen (2020)

 

6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen (Planet)

 • Duurzaam watergebruik : nieuwe flessenspoelmachine (2009)
 • Duurzaam watergebruik : nieuwe tunnelpasteur met koeltoren (2010)
 • Duurzaam watergebruik : nieuwe flessenvuller (2011)
 • Duurzaam watergebruik : plaatsen van automatische CIP’s (2011-2015)
 • Duurzaam watergebruik : plaatsen nieuwe grotere gisttanks en mengbiertanks (2009-2013-2016-2017)
 • Duurzaam watergebruik : nieuwe vatenlijn (2016)
 • Duurzame productiepatronen : Er is een studie gemaakt voor de haalbaarheid voor een tweede stoomketel op aardgas in plaats van de tweede ketel op lichte stookolie (2017)
 • Duurzaam watergebruik : gebruik regenwater voor sanitatir (2017)
 • Duurzaam grondstoffenbeheer (afvalreductie/verwerking) : Bij de nieuwe vatenlijn is er een reorganisatie gebeurd van de afvalinzameling. Hiervoor zijn er nieuwe afvalrecipiënten aangekocht worden voor de verschillende afvalstromen aan de vatenlijn. (2017)
 •  Efficiëntie van het watergbebruik verhogen : Er is een optimalisatie gebeurd van de CIP filtratie zodat het waterverbruik verlaagd is (2020)
 • Minder waterverbruik voor het bevochtigen van de dichtingen pompen brouwzaal. Er zijn potjes op geplaatst om het water in een gesloten circuit te laten circuleren ( 2021)
 • Minder waterverbruik voor het afkoelen van de vacuumpomp van de vuller. Het water zal in een gesloten circuit lopen en afgekoeld worden via de lucht ( 2021)

7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereeen (Prosperity)

 • Aandeel hernieuwbare energie verhogen : er zijn zonnepanelen geplaatst op loods 1 en 2  met een vermogen van 154kWp (2011)
 • Rationeel energiegebruik : nieuwe brouwzaal (geen centrifuge, blower op drafleiding, ….) (2011)
 • Rationeel energiegebruik : fijne bellen beluchting in de biologie van de waterzuivering (2012)
 • Rationeel energiegebruik : nieuwe koelcompressoren met een hoog rendement (2013)
 • Aandeel hernieuwbare energie verhogen : er zijn zonnepanelen geplaatst op loods 4 met een vermogen van 157.5 kWp (2014)
 • Rationeel energiegebruik : nieuwe luchtcompressor (2014)
 • Aandeel hernieuwbare energie verhogen : er zijn zonnepanelen geplaatst op loods 5 met een vermogen van 179.92kWh (2017)
 • Productie van duurzame energie uit restwarmte : Er komt een studie rond het opslaan van de warmte uit de brouwzaal in water (2018)
 • Efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren : Gebruik van regenwater voor het reinigen van slibindiiking en rotoseeve aan de waterzuivering (2019)
 • Rationeel energiegebruik in het bedrijf : Uitbreiding energiemonitoring met stoomdebietmeters (2019)
 • Reductie broeikasgassen uit het productieprocess: Er is een WKK geplaatst die werkt op het biogas van de anaërobie. Hiermee wordt er elektriciteit en heet water gemaakt ( 2021 )
 • Alle zuidgerichte zonnepanelen zijn herlegd naar een oost-west configuratie waardoor er extra zonnepanelen kunnen gelegd worden. ( 2022)

 

8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. (Prosperity)

 • Integreren van sociale economie en maatwerk op het bedrijf : integreren van maatwerkbedrijf De Merel in de brouwerij (2015)
 • Kwaliteit van de werkomgeving verbeteren bij de brouwzaal : Er worden extra silo’s bijgeplaatst waardoor er minder manipulatie is met mout in zakgoed van 50kg die anders moeten uitgegoten worden in kleine silo’s (2017)
 • Visuele integratie van de brouwerij : Er is een hekwerk met klimop gezet en geplant aan de scheiding van de brouwerij met de voetgangersweg (Eyckerwegel) (2017)
 • Streven naar een gezonde werkomgeving : Er is een wintervest aangekocht voor ieder personeelslid (2018)
 • Streven naar een gezonde werkomgeving : De eetzaal werd volledig vernieuwd  (keukentje, schilderen, plafond, verwarming, ….) (2018)
 • Streven naar een gezonde werkomgeving : Er wordt een extra lijn aangekocht voor de vatenlijn waarbij de 5L vaten automatisch zullenb genomen worden wat een grote verbetering is naar ergonomie van het personeel die deze vaten manueel moest behandelen (2020)
 • Efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren: Regenwaterverbruik optimaliseren ( 2021)

 

9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (Prosperity)

 • Verbeteren van de mobiliteit rond de brouwerij : De beschutte werkplaats is ter plaatse komen werken in de brouwerij zodat er geen vrachtwagens meer op en af dienen te rijden naar daar (2015)
 • Verbeteren van de mobiliteit rond de brouwerij : Er is een grotere tank voor NaOH geplaatst en de kleine tanks worden nu gebruikt voor andere chemicaliën in bulk te laten toekomen. (2017)
 • Reduceren van de negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit van de leefomgeving : geurhinder rond brouwzaal oplossen (2018)
 • Reduceren van de negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit van de leefomgeving  : plaatsen van geluidsscherm rond koelcompressoren (2019)
 • Reduceren van de negatieve impact van de bedrijfsactiviteiten op de kwaliteit van de leefomgeving : Er is een geluidsdemper aangekocht voor de luchbleiding van de blowers aan de waterzuivering (2020)
 • De kwaliteit van de leefomgeving: De geurpluim van de brouwzaal is afgeleid naar het midden van de brouwerij waardoor en nog meer condenseert en dit ook meer verdund wordt naar de buren toe. ( 2022)

 

 

10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug (Prosperity)

 • Religieuze beleving mogelijk maken : Flexibiliteit gedurende de ramadan (omwisselen van ploeg, …) en mogelijkheid tot verlof tijdens het suikerfeest (2019)

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig veerkrachtig en duurzaam (Prosperity)

 • Verbeteren van de mobiliteit rond de brouwerij : aankoop nieuwe stoomketels waardoor er aardgas verbruikt wordt in plaats van het aanvoeren van lichte en zware stookolie (2014-2018)
 • Verbeteren van de mobiliteit rond de brouwerij : De beschutte werkplaats is ter plaatse komen werken in de brouwerij zodat er geen vrachtwagens meer op en af dienen te rijden naar daar (2015)
 • Relatie met de buurt en de maatschappij : alle buurtbewoners binnen een straal van 100 meter van de perceelsgrens van de brouwerij worden uitgenodigd voor een jaarlijkse buurtvergadering (2017-2018-2019)
 • Duurzame mobiliteit vrachtvervoer : Er is een pers aangekocht voor zowel karton als voor folie zodat dit in balen kan afgevoerd worden in plaats van los in een container (2018)
 • Duurzame mobiliteit : er zijn 5 nieuwe suikertanks aangekocht zodat er minder leveringen zullen plaatsvinden(2019)
 • Duurzame mobiliteit: Fietslease voor de werknemers. Alle werknemers krijgen de kans om een fiets te leasen om zo het woon-werk verkeer te vergroenen.( 2021)
 • Maatschappelijke engagement: behoud van erfgoed. Er is een volledig plan opgesteld om een interactief museum te bouwen met behoud van de oude brouwinstallaties ( 2022)

 

12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen (Planet)

 • Circulaire economie : er is een nanofiltratie geplaatst na de waterzuivering om 65% van het gezuiverde afvalwater te hergebruiken voor het reinigen van flessen, tanks en installatie (2016)
 • Verzekeren van duurzaam beheer van water : Er is een studie gemaakt om alle deelstromen van water in productie te monitoren en uit te rekenen per producteenheid met alarmen bij te hoog verbruik (2017)
 • Voedselverspilling en voedselverlies in productie/bevoorradingsketen reduceren : Er is een densiteitsmeter geplaatst op de leiding naar de bottelarij om de overgangen bier-water perfect te detecteren en zo minder bierverlies te hebben (2018)
 • Circulaire economie : Er is een studie gebeurd voor de aanpak van de waterzuivering. Voor de uitbreiding van de waterzuivering is er gekeken om zoveel mogelijk hergebruik en zo duurzaam mogelijk te werken. Er zal een gebruik komen van regenwater, extra hergebruik van gezuiverd afvalwater, productie van biogas, reductie van slib, reductie van elektriciteitsverbruik, …. (2018)
 • Duurzaam verpakken : De kartonnen dozen die niet naar Canada moeten zullen lichter gemaakt worden waardoor er minder karton gebruikt wordt (2020)

13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden (Planet)

 • Reductie CO2-voetafdruk : opwarmen warme kamer voor hergisting op fles met recupwarmte (2009)
 • Reductie CO2-voetafdruk  : nieuw brouwzaal met energierecup op de kookketel (2011)
 • Reductie CO2-voetafdruk : nieuwe stoomketel met aardgas met condensor en rookgaskoeler  ter vervanging van de oude stoomketel op zware stookolie (2014)
 • Reductie CO2-voetafdruk : isolatie stoomappendages met matten (2015)
 • Reductie CO2-voetafdruk : nieuwe vatenlijn (2016)
 • Reductie CO2-voetafdruk : continu brouwen (2017)
 • Reductie CO2-voetafdruk : high gravity brouwen van pils (2018)
 • Gebruik klimaatvriendelijk koelmiddelen : Er is een studie gemaakt voor het uitschakelen van de koeling op freon en over te schakelen op koeling op CO2 (2018)
 • Reductie CO2-voetafdruk : nieuwe warme kamer voor hergisting op fles met vloerverwarming met recupwarmte (2018)
 • Reductie CO2-voetafdruk  : nieuwe stoomketel met aardgas met condensor en rookgaskoeler  ter vervanging van de oude stoomketel op lichte stookolie (2018)
 • Reductie CO2-voetafdruk : Door het brouwen van high gravity bierkunnen we het elektriciteits- en stoomverbruik verder doen dalen. (2018)
 • Reductie CO2-voetafdruk : Aankoop anaërobie waardoor het totale elektriciteitsverbruik van de brouwerij zal dalen met ongeveer 10% (2019)
 • Reductie CO2-voetafdruk : Het volledige koelcircuit is vernieuwd (2020)

 

14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen (Planet)

 • Vermijden verzuring oceanen door emissies CO2 te reduceren : er is een studie gemaakt rond de haalbaarheid van een kleine WKK die gevoed wordt met biogas uit de anaërobie (2019)
 • Duurzaam waterverbruik : via het energiemonitoringssysteem proberen we problemen rond waterverliezen en waterverbruik aan te pakken. (2018)
 • Waterverontreiniging beperken door reductie debiet : optimalisatie van groen water in de brouwerij (2020)

 

15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe (Planet)

 • Sponsoring aanleg bos in Landskouter  bij Bos+ (2019)
 • Engagement in lokale biodiversiteits-en natuurprojecten: Biodiversiteit gerst Belgomalt. Er wordt gerstemout gekocht die lokaal geteelt wordt en op gronden van regeneratieve landbouw waardoor de biodiversiteit bevorderd wordt; ( 2022)

 

16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen (Peace)

 • Klachtenbehandeling : Er wordt een studie gemaakt om de mogelijke geurhinder van de brouwzaal in de Brusselsesteenweg weg te halen (2017)
 • Externe communicatie : er is een duurzaamheidsverslag gemaakt (2017)
 • Goede dialoog bedrijf-omgeving/maatschappij : Er is een buurtvergadering georganiseerd in de brouwerij (2018)
 • Conformiteit aantonen met de wetgeving : er wordt een milieuboek gemaakt met kalender (2019)
 • Externe communicatie : Op de website www.brouwerijhuyghe.be is er een tabblad rond duurzaamheid met daarbij alle acties per SDG van de laatste jaren die gedaan hebben voor het VOKA milieucharter en charter duurzaam ondernmen (2020)

 

17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling (Partnership)

 • Engagement in internationale projecten rond armoede : er worden 3-maandelijkse bijdragen betaald aan Fairtrade Belgium en daarnaast worden er fairtrade producten aangekocht voor het volledige Mongozo gamma (2018)
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisatie en overheden rond kennisoverdracht van duurzaamheid : Er is een congress voor de green deal doorgegaan in de brouwerij met de verschillende brouwerijen. Brouwerij Huyghe heeft hiervoor gratis de zaal ter beschikking gesteld en heeft de duurzame strategie van de brouwerij toegelicht. (2018)
 • Universele ziekteverzekering: Er is een hospitalisatieverzekering afgesloten voor alle werknemers. ( 2022 )